Game Info

MINI ROULETTE

นี่เป็นรูเล็ตเวอร์ชั่นมินิที่มีทั้งขนาดเล็กและวงล้อที่ประกอบด้วยจำนวนตัวเลขน้อยกว่า มินิรูเล็ตนี้มีรูปแบบเช่นเดียวกันกับยูโรเปียนรูเล็ตและวงล้อประกอบด้วยเลข 0 และ 1 - 12