Game Info

ROLLERCOASTER DICE

ฝึกใช้ทักษะความน่าจะเป็นกับเกมส์ทอยลูกเต๋าแสนสนุก! เพียงทายว่าแต้มรวมของลูกเต๋าทั้ง 2 ในตาต่อไปจะต่ำกว่าหรือสูงกว่า เพื่อสะสมเงินชนะที่สูงขึ้น!